Tjenester

Vi tar på oss oppdrag innen følgene områder

  • Elektroarbeid innen tunellinstallasjoner
  • Veibelysning
  • Bro/fergekai belysning
  • SRO-anlegg (Styring, Regulering og Overvåking)
  • ECOM – Komplette kommunikasjonsløsninger (fiber, radio nettverk etc)
  • AID systemer
  • øvrige elektroinstallasjoner på og langs vei

Våre montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs infrastrukturen. I et værhardt land er kvaliteten på de elektrotekniske installasjonene langs vei og bane viktig. Vi har spesialkompetanse innen automasjons-og styringsløsninger for infrastrukturer. Store deler av virksomheten vil bli knyttet til installasjon og vedlikehold av alle elementer av den tekniske utrustningen i tunneler og langs vei. Gjerne i samarbeid med vårt søsterselskap BMO Tunnelsikring.