OM OSS

OM BMO ELEKTRO AS

BMO Elektro AS har Bever Holding AS som hovedaksjonær, ansatte i BMO Elektro AS eier en andel av aksjene. Vi har hovedkontor på Eidsvåg

BMO Elektro AS ble etablert i 2014 som et selskap i BMO Konsernet og BMO Tunnelsikring. BMO Elektro AS er etablert for å ivareta oppdrag innenfor segmentet elektro og SRO/automasjon, innen samferdselssektoren.

BMO Elektro AS har opparbeidet seg erfaring fra dette området gjennom drift og vedlikeholdskontrakter over hele landet.

MÅLSETTING

Vår målsetting er å ha fornøyde ansatte og  kunder. Dette målet har vi lykkes med i stor grad, men vi vil stadig jobbe for å bli bedre på alle områder.

Vi satser spesielt på kvalitetssikring i alle ledd samt HMS-arbeid ute på anleggene våre.