Kontakt.

BMO ELEKTRO AS

Besøksadresse
Eidsvågveien 150,
5105 Eidsvåg i Åsane

Telefon: +47 909 79 546

E-post: firmapost@bmoelektro.no

LEDELSE

Eivind Roska

Daglig Leder

er@bmo.no

Terje Wefring

Driftssjef - HMSK-sjef - Faglig ansvarlig

tw@bmo.no

Randi Anita Bøe

Kontorleder

rab@bmo.no

Beathe Pedersen

Økonomiansvarlig

beathe.pedersen@bmo.no