For Leverandører

Egenerklæring

BMO har retningslinjer for alle sine leverandører i tillegg til miljøkrav. For leverandører av tjenester ønsker vi uoppfordret utfylt og tilbakelevert egenerklæring for underentreprenører.

Fakturering

• Faktura sendes i EHF (Elektronisk handelsformat).
• Dersom du ikke har tilgang til EHF-format, kan du sende pdf-faktura til faktura@bmoelektro.no.
• Eventuelle purringer sendes til faktura@bmoelektro.no.
• Faktura merkes med ordrenummer, oppgitt av den som bestiller varen/tjenesten.
• Faktura eller fakturakopi skal ikke sendes direkte til våre ansatte.
• Betalingsbetingelser: Per 30 dager.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om EHF-faktura: faktura@bmoelektro.no