Våre prosjekter

En av våre hoved strategier er å vinne og drifte vedlikeholdskontrakter i hele landet. Vi har spesialisert oss på denne type driftskontrakter og sitter på sterk faglig kompetanse i hele landet, fordelt på hovedkontor og montørbaser Fra sør til nord. Vi jobber også generelt med samferdsel prosjekter av variere størrelser mot kommuner rundt om i landet.

BMO Elektro er for tiden involvert i kontraktene i kolonnen til høyre.

Drifts- og vedlikeholdskontrakter

2016 - 2022
E1260 Hordaland vest - Driftskontrakt elektriske anlegg, riks- og fylkesveg.
2018 - 2023
E1455 Fjordane - Driftskontrakt elektriske anlegg, riks- og fylkesveg.
2017 - 2022
E5005 Troms - Driftskontrakt elektriske anlegg, riks- og fylkesveg.
2018 - d.d.
E8 Borealis Skibotndalen - ITS totalentreprise E8 Borealis Skibotndalen, riksveg
2020-2025
E5451 Troms sør og midt - Driftskontrakt elektriske anlegg, fylkesveg.
2021 - 2026
Dv ferjekaier - Driftskontrakt ferjekaier, Vestland Fylkeskommune
2021 - 2026
E1853 Ofoten, Lofoten og Vesterålen - Driftskontrakt elektriske anlegg, fylkesveg.