BMO Elektro

Våre montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs infrastrukturen.

BMO ELEKTRO

BMO Elektro AS ble etablert i 2014 som et selskap i BMO Konsernet. BMO Elektro ble etablert for å ivareta oppdrag innen elektrotekniske samferdselsrelaterte anlegg. Vi tar sikte på å være en landsdekkende elektro entreprenør. Kundegruppen vil i all hovedsak være offentlige oppdragsgivere. BMO Elektro as har opparbeidet seg erfaring innen dette segmentet.

For kunder

Aktuell informasjon til våre kunder. Sertifikater og nødvendig informasjon.

For leverandører

BMO har retningslinjer for alle sine leverandører i tillegg til miljøkrav.

Drifts- Og Vedlikeholdskontrakter

En av våre hoved strategier er å vinne og drifte vedlikeholdskontrakter i hele landet.